Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oxazepam

Klassificering: 2

Preparat: Oxascand, Sobril®

ATC kod: N05BA04

Substanser: oxazepam

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid en enstaka dos men barnet bör observeras för biverkningar (t ex sedering, matningssvårigheter). Upprepad dosering under amning avrådes eftersom det föreligger stor risk för ackumulering av oxazepam hos barnet på grund av nedsatt konjugeringsförmåga hos nyfödda.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 2,7 % (1,2). Inga negativa effekter har rapporterats hos två ammade barn (3). Sedering har rapporterats hos ett ammat barn (4).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Wretlind M. Excretion of oxazepam in breast milk. Eur J Clin Pharmacol 1987;33(2):209-210. PubMed
  2. Rane A, Sundwall A, Tomson G. [Oxazepam withdrawal in the neonatal period]. Lakartidningen 1979;76(48):4416-4417. PubMed
  3. Kelly LE, Poon S, Madadi P, Koren G. Neonatal benzodiazepines exposure during breastfeeding. J Pediatr. 2012;161(3):448-51. PubMed
  4. Kemp J, Ilett KF, Booth J, Hackett LP. Excretion of doxepin and N-desmethyldoxepin in human milk. Br J Clin Pharmacol. 1985;20(5):497-9. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter