Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oxibuprokain

Klassificering: 1

Preparat: Fluress, Optax, Oxibuprokain Bausch & Lomb, Thilorbin

ATC kod: S01HA02, S01JA51

Substanser: oxibuprokain, oxibuprokainhydroklorid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Oxibuprokain har en låg systemisk absorption (1) och därför förväntas risken för barnet vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

För att reducera den systemiska absorptionen ytterligare, rekommenderas nasolakrimal ocklusion eller slutande av ögonlocken efter tillförsel. Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Produktresumée Oxibuprokain Chauvin, Novartis, 2009

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.