Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oxikodon

Klassificering: 2

Preparat: Armoneve, Lindoxa, Oxikodon Actavis, Oxikodon Depot Acino, Oxikodon Depot Actavis, Oxikodon Depot Evolan, Oxycodon Ratiopharm, Oxycodone Depot 1A Farma, Oxycodone Depot Lannacher, Oxycodone Depot Orion, Oxycodone Depot Teva, Oxycodone G.L., Oxycodone Hameln, Oxycodone Orion, Oxycodone Teva, Oxycodone Vitabalans, Oxycodone/Naloxone Sandoz, Oxyconta Depot, OxyContin®, Oxydorine Depot, OxyNorm®, Targiniq®

ATC kod: N02AA05, N02AA55

Substanser: oxikodon, oxikodonhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser. Vid upprepade doser rekommenderas att barnet observeras för opioidbiverkningar såsom sedering, obstipation och andningsdepression.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 50 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 11 % (1). Koncentrationer upp till 7,5 ng/mL har uppmätts hos ett barn, hos de övriga 40 barnen var koncentrationerna icke-detekterbara (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos cirka 170 ammade barn (2,6). CNS-depression har rapporterats hos 42 ammade barn (2,4-6). Barnen med symtom hade exponerats för högre doser och under längre tid (6). Ett fall av letal dos oxikodon hos ett ammat barn finns rapporterat, dock oklart om barnet fått i sig dosen via modersmjölk (3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Seaton S, Reeves M, McLean S. Oxycodone as a component of multimodal analgesia for lactating mothers after Caesarean section: relationships between maternal plasma, breast milk and neonatal plasma levels. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2007;47(3):181-185. PubMed
  2. Kelly LE, Madadi P, Wurman C, Koren G. Neonatal CNS depression and maternal oxycodone use during lactation: a case-control study Abstracts ThirtyNinth Annual Meeting American College of Clinical Pharmacology September 12-14, 2010, Baltimore, Maryland. J Clin Pharmacol. 2010;50:1070.
  3. Levine B, Moore KA, ronica-Pollak P, Fowler DF. Oxycodone intoxication in an infant: accidental or intentional exposure? J Forensic Sci 2004;49(6):1358-1360. PubMed
  4. Timm NL. Maternal use of oxycodone resulting in opioid intoxication in her breastfed neonate. J Pediatr. 2013;162:421-2. PubMed
  5. Sulton-Villavasso C, Austin CA, Patra KP, Sankararaman S, Ray M, May R et al. Index of suspicion Case 1: Infant who has respiratory distress Case 2: Abnormal behavior, seizures, and altered sensorium in a 7-year-old boy Case 3: Fever and dysphagia in a 4-year-old girl. Pediatr Rev. 2012;33:279-84. PubMed
  6. Lam J, Kelly L, Ciszkowski C, Landsmeer ML, Nauta M, Carleton BC et al. Central nervous system depression of neonates breastfed by mothers receiving oxycodone for postpartum analgesia. J Pediatr. 2012;160:33-7e2. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.