Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oximetazolin

Klassificering: 2

Preparat: Iliadin, Iliadin®, Nasin®, Nasivin ohne Konservierungsstoffe Dosiertropfer für Babys, Nezeril®, Rhinox, Vicks Sinex

ATC kod: R01AA05

Substanser: oximetazolin, oximetazolinhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Oximetazolins farmakokinetik (1) (låg systemisk absorption vid topikal administrering) innebär att risken för barnet bedöms vara låg vid kort tids behandling.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Produktresumé Nezeril (oximetazolin). Uppdaterad 2010-10-15

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.