Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oxitetracyklin

Klassificering: 1

Preparat: Oxytetracyclin-Augensalbe Jenapharm, Terracortril med polymyxin B, Terracortril med Polymyxin B, Terra-Cortril med polymyxin B, Terracortril®, Terracortril® med Polymyxin B, Terramycin®-polymyxin B, Terramycin-Polymyxin B

ATC kod: D06AA03, D07CA01, S01AA04, S03CA04

Substanser: oxitetracyklin, oxitetracyklindihydrat, oxitetracyklinhydroklorid, oxitetracyklinkalcium

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid lokalbehandling. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Data om topikal administrering under amning saknas, men baserat på data från minst sju kvinnor som fått oxitetracyklin systemiskt, kan den relativa barndosen beräknas till <2% (2-4). Kliniska data på barn saknas, men tetracykliner binder till kalcium varför absorbtionen teoretiskt sett torde vara låg hos det ammade barnet.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. GRUNER JM. [The excretion of terramycin and tetracycline in human milk]. Geburtshilfe Frauenheilkd. 1955;15:354-60. PubMed
  3. OTTOLENGHI-PRETI GF, MASSIRONI A. [Terramycin in lactation; specific method of determination]. Ann Ostet Ginecol. 1952;74:746-58. PubMed
  4. Borderon E, Soutoul JH et al. [Excretion of antibiotics in human milk]. Med Mal Infect. 1975; 5:373-6.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.