Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oxkarbazepin

Klassificering: 2

Preparat: Apydan, Apydan Extent, Oxcarbazepin Mylan, Oxcarbazepine STADA, Trileptal, Trileptal®

ATC kod: N03AF02

Substanser: oxkarbazepin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Barnet bör dock observeras med avseende på biverkningar (t. ex. slöhet och dålig viktuppgång) och koncentrationsbestämning kan vara till hjälp.

Bakgrund

Den farmakologiska effekten av oxkarbazepin utövas främst genom dess metabolit MHD (likarbazapin). Både modersubstans och metabolit passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 1,7% för oxkarbazepin och 15,6% för MHD (1). Plasmakoncentrationer har mätts hos sex barn och då varit upp till 0,4 µmol/L för oxkarbazepin och 3,2 µmol/L för MHD (1-4) (Terapeutiska koncentrationer av MHD 40-110 µmol/L). Inga negativa effekter har rapporterats hos åtta ammade barn (1-6).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Lutz UC, Wiatr G, Gaertner HJ, Bartels M. Oxcarbazepine treatment during breast-feeding: a case report. J Clin Psychopharmacol 2007;27(6):730-732 PubMed
  2. Bülau P, Paar WD, von Unruh GE. Pharmacokinetics of oxcarbazepine and 10-hydroxy-carbazepine in the newborn child of an oxcarbazepine-treated mother. Eur J Clin Pharmacol 1988;34(3):311-3. PubMed
  3. Öhman I, Tomson T. Pharmacokinetics of oxcarbazepine in neonatal period and during lactation. 8th European Congress on Epileptology; 2008
  4. Schaefer C, editor. Drugs during pregnancy and lactation. Handbook of prescription drugs and comparative risk assessment. Amsterdam: Elsevier; 2001
  5. Gentile S. Oxcarbazepine in pregnancy and lactation. Clin Drug Investig 2003;23(10):687 PubMed
  6. Eisenschenk S. Treatment with oxcarbazepine during pregnancy. Neurologist 2006;12(5):249-254 PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.