Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oxybutynin

Klassificering: 3

Preparat: Ditropan, GELNIQUE, Kentera®, Oxibutynin AB Unimedic, Oxibutynin APL, Oxybutynin 2care4, Oxybutynin Accord, Oxybutynin Ebb, Oxybutynin Mylan, Oxybutynin Unimedic

ATC kod: G04BD04

Substanser: oxibutynin, oxibutyninhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.