Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oxytocin

Klassificering: 1

Preparat: Oxytocin Ebb, Oxytocin Pilum, Syntocinon, Syntocinon Novartis, Syntocinon Spray, Syntocinon®

ATC kod: H01BB02

Substanser: oxytocin

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Oxytocin är ett kroppseget hormon med mycket kort halveringstid, varför risken för barnet anses vara försumbar vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos >100 ammade barn (2-5).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Drugline nr 5780, 1987-09-09. PubMed
  2. LUHMAN LA. The effect of intranasal oxytocin on lactation. Obstet Gynecol 1963;21:713-717. PubMed
  3. Ruis H, Rolland R, Doesburg W, Broeders G, Corbey R. Oxytocin enhances onset of lactation among mothers delivering prematurely. Br Med J (Clin Res Ed) 1981;283(6287):340-342. PubMed
  4. Fewtrell MS, Loh KL, Blake A, Ridout DA, Hawdon J. Randomised, double blind trial of oxytocin nasal spray in mothers expressing breast milk for preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2006;91(3):F169-F174. PubMed
  5. Cowley KC. Psychogenic and pharmacologic induction of the let-down reflex can facilitate breastfeeding by tetraplegic women: a report of 3 cases. Arch Phys Med Rehabil 2005;86(6):1261-1264. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.