Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Paliperidon

Klassificering: 1

Preparat: INVEGA®, Paliperidon Ebb, Paliperidon Krka, TREVICTA, Xeplion

ATC kod: N05AX13

Substanser: paliperidon, paliperidonpalmitat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser. Eventuella långtidseffekter av antipsykotiska läkemedel på CNS-utvecklingen är dock okända.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Kliniska data på barn saknas för paliperidon. Paliperidon är dock 9-hydroxyrisperidon, den aktiva metaboliten av risperidon. Risperidon passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från fem kvinnor beräknas den relativa barndosen (modersubstans+aktiv metabolit) till högst 4,7 % (1,2,5). Icke detekterbara nivåer av modersubstans och högst 0,24 nmol/L aktiv metabolit uppmättes i plasma från tre barn (2,3). Inga negativa effekter rapporterades hos sex barn (2,3,4,5). Sedering har rapporterats hos ett ammat barn men modern behandlades även med flurazepam och klonazepam (6).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Hill RC, McIvor RJ, Wojnar-Horton RE, Hackett LP, Ilett KF. Risperidone distribution and excretion into human milk: case report and estimated infant exposure during breast-feeding. J Clin Psychopharmacol 2000;20:285-6 PubMed
  2. Ilett KF, Hackett LP, Kristensen JH, Vaddadi KS, Gardiner SJ, Begg EJ. Transfer of risperidone and 9-hydroxyrisperidone into human milk. Ann Pharmacother 2004;38(2):273-276. PubMed
  3. Aichhorn W, Stuppaeck C, Whitworth AB. Risperidone and breast-feeding. J Psychopharmacol 2005;19(2):211-213. PubMed
  4. Ratnayake T, Libretto SE. No complications with risperidone treatment before and throughout pregnancy and during the nursing period. J Clin Psychiatry 2002;63(1):76-77. PubMed
  5. Weggelaar NM, Keijer WJ, Janssen PK. A case report of risperidone distribution and excretion into human milk: how to give good advice if you have not enough data available. J Clin Psychopharmacol. 2011;31:129-31. PubMed
  6. Kelly LE, Poon S, Madadi P, Koren G. Neonatal benzodiazepines exposure during breastfeeding. J Pediatr. 2012;161:448-51. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.