Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pamidronat

Klassificering: 2

Preparat: Pamidrocell, Pamidronat Meda, Pamidronat Teva, Pamidronatdinatrium Pfizer, Pamifos

ATC kod: M05BA03

Substanser: pamidronatdinatrium, vattenfri, pamidronatdinatriumpentahydrat, pamidronsyra

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid terapeutiska doser. Om man överväger att amma kan man minska den teoretiska risken för exponering av det ammade barnet genom att vänta med amning i tio timmar efter intagen dos, eftersom pamidronsyra har en relativt kort halveringstid i serum.

Bakgrund

Dokumentation om övergång i bröstmjölk är ofullständig. Pamidronat kunde inte detekteras i bröstmjölk hos en ammande kvinna (detektionsgräns 0,4 µmol/liter) (1). Kliniska data på barn saknas. Den orala absorptionen av eventuellt pamidronat i bröstmjölk torde vara låg på grund av komplexbildning med kalcium.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Siminoski K, Fitzgerald AA, Flesch G, Gross MS. Intravenous pamidronate for treatment of reflex sympathetic dystrophy during breast feeding. J Bone Miner Res. 2000;15:2052-5. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.