Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Panax ginseng (ginseng)

Klassificering: 3

Preparat: Gericomplex, Ginsana

ATC kod: N06

Substanser: Panax ginseng (ginseng), Panax ginseng (ginseng) rot; extrakt (1,3-3,0:1); etanol 40 %, Panax ginseng (ginseng) rot; extrakt (1,3-3,2:1); etanol 40 %, Panax ginseng (ginseng) rot; torrt extrakt (0,9-3,9:1); etanol 40 %; Innehåller 45-70 % hjälpämnen; (G115), Panax ginseng (ginseng) rot; torrt extrakt (0,9-3,9:1); etanol 40 %; Innehåller 45-70 % sackaros; (G115), panax ginseng (ginseng), rotextrakt, panax ginseng (ginseng), rotextrakt (x:1)

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då kliniska data saknas och farmakokinetiken och farmakodynamiken är ofullständigt dokumenterade kan risken för ammande barn inte bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Seely D, Dugoua JJ, Perri D, Mills E, Koren G. Safety and efficacy of panax ginseng during pregnancy and lactation. Can J Clin Pharmacol. 2008;15:e87-94. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter