Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pankreasenzymer

Klassificering: 1

Preparat: Combizym®, Creon 10000, Creon 25000, Creon 40000, Kreon 10000, Kreon 25000, Kreon 40000, Kreon für Kinder, Kreon Für Kinder, Kreon Granulat, Kreon Micro Granulat, Pancrease HL Capsules, Pancrex V Powder, Panzytrat 40000, PERTZYE

ATC kod: A09AA02

Substanser: amylas, svinpankreas, lipas, svinpankreas, pankreaspulver, pankrelipas, proteas, svinpankreas

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Pankreasenzymers farmakodynamik och farmakokinetik gör att riskerna för ammade barn bedöms som små.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Drugline nr 22886, 2005-11-02 PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.