Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pantoprazol

Klassificering: 1

Preparat: Pantoloc, PANTOLOC Control, Pantoprazol Accord, Pantoprazol Actavis, Pantoprazol Aurobindo, Pantoprazol Krka, Pantoprazol Mylan, Pantoprazol Orifarm, Pantoprazol Orion, Pantoprazol Pensa, Pantoprazol Ranbaxy, Pantoprazol ratiopharm, Pantoprazol Sandoz, Pantoprazol STADA, Pantoprazole Bluefish, Pantoprazole Teva, Pantozol

ATC kod: A02BC02

Substanser: pantoprazol, pantoprazolnatrium, vattenfri, pantoprazolnatriumseskvihydrat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1). Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Plante L, Ferron GM, Unruh M, Mayer PR. Excretion of pantoprazole in human breast. J Reprod Med 2004;49(10):825-827. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.