Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Papaverin

Klassificering: 2

Preparat: Papaverin Meda, Papaverin Recip, Paveron N, Spasmofen®

ATC kod: A03AD01, N02AG01

Substanser: papaverin, papaverinhydroklorid, papaverinsulfat

Råd till allmänheten

Enstaka doser går bra att använda under amning. Vid behov av fler doser, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid enstaka doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk, samt kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.