Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Paracetamol

Klassificering: 1

Preparat: Altermol, Alvedon Comp, Alvedon Novum, Alvedon®, Alvedon® Dos, Alvedon® forte, Buscopan Plus, Citodon®, Citodon® forte, Citodon® minor, Codalvonil, Curadon®, Curadon® forte, DI-GESIC, Dolerin, Norgesic®, Oparap, Pamol, Panadol Junior, Panocod®, Panodil Retard, Panodil®, Panodil® Brus, Panodil® Forte, Panodil® Zapp, Paracetamol ABECE, Paracetamol Actavis, Paracetamol Alternova, Paracetamol Apofri, Paracetamol B. Braun, Paracetamol EQL Pharma, Paracetamol Evolan, Paracetamol Fresenius Kabi, Paracetamol NET, Paracetamol Novum ABECE, Paracetamol Novum Apofri, Paracetamol Orifarm, Paracetamol Panpharma, Paracetamol Teva, Paracetamol/Kodein Evolan, Paracut, Paracut Comp, Paracut Forte, Parapo, Perfalgan, Perfalgan®, Pinex, Pinex Cappuccino, Pinex Jordgubb, Quramol, Reliv®, Somadril comp., Therimin Honung & Citron, Therimin Skogsbär, Zaldiar

ATC kod: A03BB01, M03BA52, M03BC51, N02AC54, N02AJ06, N02AJ13, N02BE01, N02BE51

Substanser: compap pvp3 (code 3930), paracetamol, rhodapap dcp-3

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 20 kvinnor kan barndosen beräknas till 12 mg/L (maternell dos 1-2 g) (1-4). Terapeutisk dos för barn i motsvarande storlek är 70-100 mg. Inga negativa effekter har rapporterats hos 55 ammade barn (1,5). Makulopapulöst utslag har rapporterats hos ett ammat barn (4).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Berlin CM, Jr., Yaffe SJ, Ragni M. Disposition of acetaminophen in milk, saliva, and plasma of lactating women. Pediatr Pharmacol (New York ) 1980;1(2):135-41. PubMed
  2. Bitzen PO, Gustafsson B, Jostell KG, Melander A, Wahlin-Boll E. Excretion of paracetamol in human breast milk. Eur J Clin Pharmacol 1981;20(2):123-5. PubMed
  3. Notarianni LJ, Oldham HG, Bennett PN. Passage of paracetamol into breast milk and its subsequent metabolism by the neonate. Br J Clin Pharmacol 1987;24(1):63-7. PubMed
  4. Matheson I, Lunde PK, Notarianni L. Infant rash caused by paracetamol in breast milk? Pediatrics 1985;76(4):651-2. PubMed
  5. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.