Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Paraffin

Klassificering: 1

Preparat: Paraffinemulsion APL

ATC kod: A06AA01

Substanser: paraffin, flytande, paraffin, lättflytande

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid tillfällig användning då läkemedlet absorberas i mycket liten utsräckning via mag-tarmkanalen (1).

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Produktresumé Paraffin, flytande (APL)

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter