Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Parecoxib

Klassificering: 1

Preparat: Dynastat®

ATC kod: M01AH04

Substanser: parecoxib, parecoxibnatrium

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 40 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1%. Inga negativa effekter har rapporterats hos 40 ammade barn. Den relativa barndosen valdecoxib (aktiv metabolit) beräknas till 1 % (1,2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Hale TW. Medications in breastfeeding mothers of preterm infants. Pediatr Ann 2003;32(5):337-47. PubMed
  2. Paech MJ, Salman S, Ilett KF, O'Halloran SJ, Muchatuta NA. Transfer of parecoxib and its primary active metabolite valdecoxib via transitional breastmilk following intravenous parecoxib use after cesarean delivery: a comparison of naive pooled data analysis and nonlinear mixed-effects modeling. Anesth Analg. 2012;114:837-44. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter