Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Paroxetin

Klassificering: 2

Preparat: Arketis, Euplix, Paroxetin 2care4, Paroxetin Actavis, Paroxetin Amneal, Paroxetin Aurobindo, Paroxetin Ebb, Paroxetin EQL Pharma, Paroxetin Hexal, Paroxetin HEXAL, Paroxetin Mylan, Paroxetin Orifarm, Paroxetin Orion, Paroxetin ratiopharm, Paroxetin Sandoz, Paroxetin Teva, Paroxiflex, Seroxat, Seroxat®

ATC kod: N06AB05

Substanser: paroxetin, paroxetinhydroklorid (vattenfri), paroxetinhydrokloridhemihydrat, paroxetinmesilat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från >100 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 6 % (1-10, 21-23). Plasmakoncentrationer av paroxetin har varit icke-detekterbara eller mycket låga hos ca 50 ammade barn (2, 5-6, 8, 11-12). Inga negativa effekter har rapporterats hos ca 165 ammade barn (4-5, 7-11,13-17, 24, 26). Följande symtom har sammanlagt rapporterats hos 24 ammade barn: sen utveckling, rastlöshet, agitation, svårmatat, vakenhet, förstoppning, sömnighet, elektrolytrubbning och irritabilitet (10, 14-15, 18-20, 24-26).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
 1. Oberlander TF, Grunau RE, Fitzgerald C, Papsdorf M, Rurak D, Riggs W. Pain reactivity in 2-month-old infants after prenatal and postnatal serotonin reuptake inhibitor medication exposure. Pediatrics 2005;115(2):411-425. PubMed
 2. Berle JO, Steen VM, Aamo TO, Breilid H, Zahlsen K, Spigset O. Breastfeeding during maternal antidepressant treatment with serotonin reuptake inhibitors: infant exposure, clinical symptoms, and cytochrome p450 genotypes. J Clin Psychiatry 2004;65(9):1228-1234. PubMed
 3. Nordeng H, Bergsholm YK, Bohler E, Spigset O. Overgang av selektive serotoninreopptakshemmere til morsmelk. Tidskr Nor Laegeforen 2001;121:199-203. PubMed
 4. Misri S, Kim J, Riggs KW, Kostaras X. Paroxetine levels in postpartum depressed women, breast milk, and infant serum. J Clin Psychiatry. 2000 Nov;61(11):828-32. PubMed
 5. Hendrick V, Stowe ZN, Altshuler LL, Hostetter A, Fukuchi A. Paroxetine use during breast-feeding. J Clin Psychopharmacol. 2000;20:587-9. PubMed
 6. Stowe ZN, Cohen LS, Hostetter A, Ritchie JC, Owens MJ, Nemeroff CB. Paroxetine in human breast milk and nursing infants. Am J Psychiatry. 2000 Feb;157(2):185-189. PubMed
 7. Ohman R, Hagg S, Carleborg L, Spigset O. Excretion of paroxetine into breast milk. J Clin Psychiatry 1999;60:519-23. PubMed
 8. Begg EJ, Duffull SB, Saunders DA, Buttimore RC, Ilett KF, Hackett LP et al. Paroxetine in human milk. Br J Clin Pharmacol. 1999;48:142-7. PubMed
 9. Spigset O, Carleborg L, Norström A, Sandlund M. Paroxetine level in breast milk. J Clin Psychiatry. 1996;57:39. PubMed
 10. Misri S, Corral M, Wardrop AA, Kendrick K. Quetiapine augmentation in lactation: a series of case reports. J Clin Psychopharmacol. 2006;26(5):508-11. PubMed
 11. Hendrick V, Fukuchi A, Altshuler L et al. Use of sertraline, paroxetine and fluvoxamine by nursing women. Br J Psychiatry. 2001;179:163-6. PubMed
 12. Weissman AM, Levy BT, Hartz AJ, Bentler S, Donohue M, Ellingrod VL et al. Pooled analysis of antidepressant levels in lactating mothers, breast milk, and nursing infants. Am J PubMed
 13. Lee A, Woo J, Ito S. Frequency of infant adverse events that are associated with citalopram use during breast-feeding. Am J Obstet Gynecol. 2004;190(1):218-21. PubMed
 14. Merlob P, Stahl B, Sulkes J. Paroxetine during breast-feeding: infant weight gain and maternal adherence to counsel. Eur J Pediatr. 2004;163:135-9. PubMed
 15. Costei AM, Kozer E, Ho T et al. Perinatal outcome following third trimester exposure to paroxetine. Arch Pediatr Adolesc Med 2002;156:1129-32. PubMed
 16. Laine K, Kytölä J, Bertilsson L. Severe adverse effects in a newborn with two defective CYP2D6 alleles after exposure to paroxetine during late pregnancy. Ther Drug Monit. 2004;26:685-7. PubMed
 17. Ritz S. Quetiapine monotherapy in post-partum onset bipolar disorder with a mixed affective state. Eur Neuropsychopharmacology 2005;15:S407.
 18. Rohan A. Drug distribution in human milk. Australian Prescriber 1997;20(4).
 19. Casper RC, Fleisher BE, Lee-Ancajas JC, Gilles A, Gaylor E, DeBattista A et al. Follow-up of children of depressed mothers exposed or not exposed to antidepressant drugs during pregnancy. J Pediatr. 2003;142:402-8. PubMed
 20. Abdul Aziz A, Agab WA, Kalis NN. Severe paroxetine induced hyponatremia in a breast fed infant. J Bahrain Med Soc 2004;16:195-198.
 21. Pogliani L, Baldelli S, Cattaneo D, Pileri P, Clementi E, Cetin I et al. Selective serotonin reuptake inhibitors' passage into human milk of lactating women. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018;1-6. PubMed
 22. Weisskopf E, Panchaud A, Nguyen KA, Grosjean D, Hascoët JM, Csajka C et al. Simultaneous determination of selective serotonin reuptake inhibitors and their main metabolites in human breast milk by liquid chromatography-electrospray mass spectrometry. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2017;1057:101-109. PubMed
 23. Salazar FR, D'Avila FB, de Oliveira MH, Ferreira PL, Bergold AM. Development and validation of a bioanalytical method for five antidepressants in human milk by LC-MS. J Pharm Biomed Anal. 2016;129:502-508. PubMed
 24. Uguz F, Arpaci N. Short-Term Safety of Paroxetine and Sertraline in Breastfed Infants: A Retrospective Cohort Study from a University Hospital. Breastfeed Med. 2016;11:487-489. PubMed
 25. Uguz F. Better Tolerance of Citalopram in a Breastfed Infant Who Could Not Tolerate Sertraline and Paroxetine. Breastfeed Med. 2018;13(1):89-90. PubMed
 26. Uguz F. Short-Term Safety of Paroxetine Plus Low-Dose Mirtazapine During Lactation. Breastfeed Med. 2019;14(2):131-132. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.