Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Penciklovir

Klassificering: 1

Preparat: Vectatone, Vectavir®

ATC kod: D06BB06

Substanser: penciklovir

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Penciklovirs låga systemiska biotillgänglighet innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg, förutsatt att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området vid amning.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter