Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Penicillamin

Klassificering: 3

Preparat: Artamin, Atamir, Cupripen, Distamine, Metalcaptase, Penicillamine

ATC kod: M01CC01

Substanser: penicillamin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Dokumentation om övergång till bröstmjölk och eventuella effekter på barn som ammas saknas varför amning avrådes tills vidare.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.