Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Perfenazin

Klassificering: 2

Preparat: Decentan, Fentazin, Peratsin, Perfenazine CF, PERPHENAZINE, PERPHENAZINE TABLETS, USP, Perphenazin-Neuraxpharm, Trilafon 2 mg compresse rivestite, Trilafon 4 mg compresse rivestite, Trilafon 8 mg compresse rivestite, Trilafon dekanoat, Trilafon®, Trilafon® dekanoat, Trilafon® enantat

ATC kod: N05AB03

Substanser: perfenazin, perfenazindekanoat, perfenazinenantat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn är sannolikt låg. Amning bör dock endast ske under förutsättning att goda möjligheter finns för klinisk uppföljning av moder och barn. Eventuella långtidseffekter av antipsykotiska läkemedel på CNS-utvecklingen är okända.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Olesen OV, Bartels U, Poulsen JH. Perphenazine in breast milk and serum. Am J Psychiatry 1990;147(10):1378-1379. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.