Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Perindopril

Klassificering: 3

Preparat: Coversyl Novum

ATC kod: C09AA04, C09BA04

Substanser: perindopril, perindoprilarginin, perindoprilat, perindopril-tert-butylamin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amningsdokumentation saknas helt varför val av annat preparat bör övervägas. Om man trots detta väljer att behandla med perindopril under amning bör barnet observeras med avseende på biverkningar (t.ex. hypotoni).

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter