Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pilokarpin - lokalt

Klassificering: 1

Preparat: Fotil, Fotil forte, Isopto®-Pilokarpin, Pilocarpina Farmigea, Pilocarpine, Pilokarpin APL, Pilokarpin Trimb

ATC kod: S01EB01, S01ED51

Substanser: pilokarpin, pilokarpinhydroklorid, pilokarpinnitrat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Pilokarpin har en låg systemisk absorption och därför förväntas risken för barnet vara låg vid terapeutiska doser. För att reducera den systemiska absorptionen ytterligare, rekommenderas nasolakrimal ocklusion eller slutande av ögonlocken efter tillförsel.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Hos ett ammat barn sågs inga negativa effekter (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Lustgarten J S, Podos S M. Topical timolol and the nursing mother. Arch Ophthalmol 1983; (101): 1381-1382. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.