Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pilokarpin - systemiskt

Klassificering: 3

Preparat: Salagen, Salagen®

ATC kod: N07AX01

Substanser: pilokarpin, pilokarpinhydroklorid, pilokarpinnitrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Pilokarpins farmakodynamik innebär att risken för barnet anses vara hög vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas vid peroral administrering.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter