Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pindolol

Klassificering: 2

Preparat: Pindolol Mylan, Viskén®

ATC kod: C07AA03

Substanser: pindolol

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg, men barnet bör observeras med avseende på biverkningar (såsom t.ex. bradykardi och hypoglykemi).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från tre kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 3%. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Gonçalves PV, Cavalli RC, da Cunha SP, Lanchote VL. Determination of pindolol enantiomers in amniotic fluid and breast milk by high-performance liquid chromatography: applications to pharmacokinetics in pregnant and lactating women. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2007;852:640-5. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter