Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pioglitazon

Klassificering: 3

Preparat: Actos, Competact, Pioglitazon Orion, Pioglitazone Accord, Pioglitazone Actavis, Pioglitazone Teva Pharma

ATC kod: A10BD05, A10BG03

Substanser: pioglitazon, pioglitazonhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet är svårbedömd.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.