Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Piracetam

Klassificering: 3

Preparat: Geratam, Nootrop, Nootropil

ATC kod: N06BX03

Substanser: piracetam

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Piracetam utsöndras oförändrat via njurarna vilket innebär en teoretisk risk för ackumulering hos barnet och därmed en risk för biverkningar.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter