Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Piroxikam

Klassificering: 2

Preparat: Brexidol, Felden, Piroxicam Mylan, Piroxicam STADA®

ATC kod: M01AC01

Substanser: piroxikam, piroxikambetadex

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid enstaka doser, men piroxikams mycket långa halveringstid innebär en teoretisk risk för ackumulering hos barnet vid upprepad dosering.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från sex kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 6,3 %. Piroxikam kunde inte detekteras hos två ammade barn. Inga negativa effekter har rapporterats hos fem ammade barn (1,2).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Ostensen M. Piroxicam in human breast milk. Eur J Clin Pharmacol 1983;25(6):829-830. PubMed
  2. Ostensen M, Matheson I, Laufen H. Piroxicam in breast milk after long-term treatment. Eur J Clin Pharmacol 1988;35(5):567-569. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.