Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pitavastatin

Klassificering: 3

Preparat: Livalo, Livazo

ATC kod: C10AA08

Substanser: pitavastatin, pitavastatinkalcium

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes då kliniska data saknas och risken för påverkan på barnets lipidmetabolism inte kan uteslutas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter