Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pivampicillin

Klassificering: 1

Preparat:

ATC kod: J01CA02

Substanser: pivampicillin

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning. Antibiotikabehandling av modern ger en något ökad risk för diarré hos ammade barn. Om detta inträffar, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 20 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (2-3). Icke detekterbara koncentrationer (<30ng/mL) sågs hos 14 barn (3). Kliniska data på barn saknas för pivampicillin, som vid absorbtion hydrolyseras till ampicillin. För ampicillin finns inga negativa effekter rapporterade hos 25 ammade barn (4,5). Diarré och candiasis har rapporterats hos två ammade barn behandlade med ampicillin (5-6).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Matheson I, Samseth M, Sande HA. Ampicillin in breast milk during puerperal infections. Eur J Clin Pharmacol. 1988;34:657-9. PubMed
  3. Branebjerg PE, Heisterberg L. Blood and milk concentrations of ampicillin in mothers treated with pivampicillin and in their infants. J Perinat Med. 1987;15:555-8. PubMed
  4. Campbell AC, McElnay JC, Passmore CM. The excretion of ampicillin in breast milk and its effect on the suckling infant. Br J Clin Pharmacol. 1991;31:230p.
  5. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399. PubMed
  6. Williams M. Excretion of drugs in milk. Pharm J. 1976;217:219. Letter.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter