Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pizotifen

Klassificering: 3

Preparat: SANDOMIGRAN, Sandomigrin, Sandomigrin®

ATC kod: N02CX01

Substanser: pizotifen, pizotifenhydroklorid, pizotifenmalat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Bakgrund

Passerar över i bröstmjölk (1) i okänd mängd.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Produktresumée Sandomigrin. Novartis 2009.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter