Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Polymyxin B

Klassificering: 1

Preparat: Polymyxin B, POLYMYXIN B, Polymyxin B for Injection USP, Polymyxin B Sulfate, Polytrim, Terracortril med polymyxin B, Terracortril med Polymyxin B, Terra-Cortril med polymyxin B, Terracortril® med Polymyxin B, Terramycin®-polymyxin B, Terramycin-Polymyxin B

ATC kod: D06AA03, J01XB02, S01AA30, S03CA04

Substanser: polymyxin B, polymyxin B sulfat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Polymyxin B har mycket låg biotillgänglighet varför risken för ett ammat barn torde vara låg.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.