Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pramipexol

Klassificering: 3

Preparat: Derinik, Mirapexin, MIRAPEXIN®, Oprymea, Oprymea®, Pramipexol Aurobindo, Pramipexol Sandoz, Pramipexol STADA, Pramipexol Teva Pharma, Pramipexole Accord, Pramipexole Bluefish, Pramipexole Orion, Pramipexole Sandoz, Pramipexole Teva, SIFROL, Sifrol®, SIFROL®

ATC kod: N04BC05

Substanser: pramipexol, pramipexoldihydrokloridmonohydrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas. Pramipexol sänker prolaktinnivåerna, vilket kan hämma mjölkproduktionen.

Bakgrund

Dokumentation om övergång i bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Produktresumé Sifrol (Pramipexol) (SPC) Boeringer Ingerlheim

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.