Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prasugrel

Klassificering: 3

Preparat: Efient, Prasugrel Krka

ATC kod: B01AC22

Substanser: prasugrel, prasugrelhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då risken för antikoagulativ effekt hos barnet inte kan uteslutas avråds från amning.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter