Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pravastatin

Klassificering: 3

Preparat: Pravachol, Pravachol®, Pravastatin Actavis, Pravastatin Nycomed, Pravastatin Omnia, Pravastatin Ranbaxy, Pravastatin Sandoz, Pravastatin Teva

ATC kod: C10AA03

Substanser: pravastatin, pravastatinnatrium

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes då kliniska data på barn saknas och risken för påverkan på barnets lipidmetabolism inte kan uteslutas.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1,2). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. SPC, Pravastatin Sandoz (pravastatin), Sandoz AS. 2019-10-09.
  2. Pan HY. Clinical pharmacology of pravastatin, a selective inhibitor of HMG-CoA reductase. Eur J Clin Pharmacol. 1991;40 Suppl 1:S15-8. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.