Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pravastatin

Klassificering: 3

Preparat: Pravachol, Pravachol®, Pravastatin Actavis, Pravastatin Nycomed, Pravastatin Omnia, Pravastatin Ranbaxy, Pravastatin Sandoz, Pravastatin Teva

ATC kod: C10AA03

Substanser: pravastatin, pravastatinnatrium

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes. Eventuell inverkan på barnets lipidmetabolism är okänd.

Bakgrund

Relevant dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Endast ett abstract finns som rapporterar passage över i bröstmjölk i låg grad (1).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Pan H, Fleiss P, Moore L et al. Excretion of pravastatin, an HMG CoA reductase inhibitor, in breast milk of lactating women. J Clin Pharmacol. 1988;28:942. Abstract.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.