Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prazikvantel

Klassificering: 2

Preparat: Biltricide, Cesol, Cysticide

ATC kod: P02BA01

Substanser: prazikvantel

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Troligen är risken för biverkningar hos barnet liten men för säkerhets skull rekommenderas pumpande och kastande av mjölken under 24 timmar efter given dos. (1)

Bakgrund

Passerar över i bröstmjölk i låg grad. Barndosen uppskattas till cirka 0,01%.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Drugline nr 22344, 2005-09-23 PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter