Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prednisolon - lokalt

Klassificering: 1

Preparat: Locaseptil Neo, Pred Forte, Pred-Clysma®, Predni-Pos, Prednisolon, Prednisolon APL, Prednisolon Klysma AB Unimedic, Prednisolon Unimedic, Scheriproct, Ultracortenol®

ATC kod: A07EA01, C05AA04, D07BA01, S01BA04

Substanser: prednisolon, prednisolonacetat, prednisolonkaproat, prednisolonnatriumfosfat, prednisolonnatriumsuccinat, prednisolonpivalat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara försumbar vid doser upp till 40 mg/dag. Dock viss osäkerhet vid högre doser, framför allt vid långtidsbehandling.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från nio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till högst 7,3% (1,2). Inga negativa effekter har rapporterats hos tolv ammade barn.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Ost L, Wettrell G, Bjorkhem I, Rane A. Prednisolone excretion in human milk. J Pediatr 1985;106(6):1008-1011. PubMed
  2. Greenberger PA, Odeh YK, Frederiksen MC, Atkinson AJ, Jr. Pharmacokinetics of prednisolone transfer to breast milk. Clin Pharmacol Ther 1993;53(3):324-328. PubMed
  3. Nyberg G, Haljamae U, Frisenette-Fich C, Wennergren M, Kjellmer I. Breast-feeding during treatment with cyclosporine. Transplantation 1998;65(2):253-255. PubMed
  4. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.