Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prednison

Klassificering: 2

Preparat: Deltison®, Lodotra, Prednison Streuli

ATC kod: H02AB07

Substanser: prednison

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara försumbar vid doser upp till 40 mg/dag. Dock viss osäkerhet vid högre doser framför allt vid långtidsbehandling.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från fem kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till högst 4,8 % (1,2,3,8). Inga negativa effekter har rapporterats hos tio ammade barn (4,5,6,7).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Katz FH, Duncan BR. Letter: Entry of prednisone into human milk. N Engl J Med 1975;293(22):1154. PubMed
  2. Sagraves R, Kaiser D, Sharpe LG. Prednisone and prednisolone concentrations in the milk of lactating mother. Drug Intell Clin Pharm 1981;484.
  3. Berlin CM, Jr., Kaiser DG, Demers L. Excretion of prednisone and prednisolone in human milk. Pharmacologist 1979;21:264.
  4. Moretti ME, Sgro M, Johnson DW, Sauve RS, Woolgar MJ, Taddio A et al. Cyclosporine excretion into breast milk. Transplantation 2003;75(12):2144-2146. PubMed
  5. Munoz-Flores-Thiagarajan KD, Easterling T, Davis C, Bond EF. Breast-feeding by a cyclosporine-treated mother. Obstet Gynecol 2001;97(5 Pt 2):816-818. PubMed
  6. Correia LM, Bonilha DQ, Ramos JD, Ambrogini O, Miszputen SJ. Inflammatory bowel disease and pregnancy: report of two cases treated with infliximab and a review of the literature. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2010 Oct;22(10):1260-4. PubMed
  7. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399. PubMed
  8. Ryu RJ, Easterling TR, Caritis SN, Venkataramanan R, Umans JG, Ahmed MS et al. Prednisone Pharmacokinetics During Pregnancy and Lactation. J Clin Pharmacol. 2018;58(9):1223-1232. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter