Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pregabalin

Klassificering: 2

Preparat: Brieka, LYRICA®, Pregabalin 1A Farma, Pregabalin Accord, Pregabalin Accord Healthcare, Pregabalin EQL Pharma, Pregabalin Krka, Pregabalin Orion, Pregabalin Ranbaxy, Pregabalin Sandoz, Pregabalin Sandoz GmbH, Pregabalin STADA, Pregabalin Teva

ATC kod: N03AX16

Substanser: pregabalin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms som måttlig. Om amning sker bör barnet observeras noggrant med avseende på biverkningar (såsom sedering och utebliven viktuppgång) och koncentrationsbestämning hos barnet bör övervägas.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från tio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till i medel 7% (1). Koncentrationer på 2,7 µmol/L har uppmätts hos ett barn (vid terapeutiska doser ses 1-79 µmol/L) (2). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Lockwood PA, Pauer L, Scavone JM, Allard M, Mendes da Costa L, Alebic-Kolbah T et al. The Pharmacokinetics of Pregabalin in Breast Milk, Plasma, and Urine of Healthy Postpartum Women. J Hum Lact. 2016;9:[Epub ahead of print]. PubMed
  2. Öhman I, De Flon P, Tomson T. Pregabalin kinetics in the neonatal period, and during lactation. Epilepsia 2011;52(Suppl 6):249-50. Abstract p82.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.