Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prilokain - lokalt

Klassificering: 1

Preparat: Denela, Emla, EMLA®, Lidokain/Prilokain Alternova, Oraqix, Tapin

ATC kod: N01BB20

Substanser: prilokain, prilokainhydroklorid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar då den systemiska exponeringen för topikalt prilokain är låg.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.