Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prilokain - systemiskt

Klassificering: 2

Preparat: Citanest®, Citanest® Dental Octapressin, Prilotekal, Takipril®, Xylonest

ATC kod: N01BB04, N01BB54

Substanser: prilokain, prilokainhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser. Om modern har systemiska biverkningar rekommenderas amningsuppehåll tills biverkningarna försvunnit.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Risken för methemoglobinemi anses generellt vara högre för prilokain än för andra lokalanestetika, varför upprepade doser under amning bör undvikas (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Schaefer, C., Peters, P. and Miller, R.K. Drugs during pregnancy and lactation . 2nd ed. 2007.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.