Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Primidon

Klassificering: 3

Preparat: Liskantin, Mylepsinum, Mysoline, Mysoline 250mg Tablets, Mysoline Acorus, Mysoline Sanova, Mysoline SERB, Primidon Holsten, Primidon Orifarm, Primidone SERB, Primidone SERB 250mg Tablets

ATC kod: N03AA03

Substanser: primidon

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara hög vid även vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 15 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 25 % (1-3,7). Koncentrationer upp till 11,5 µmol/L har uppmätts hos tre barn (4,8). Sedering vid amning och utsättingssymtom (inklusive kramper) vid abrupt avslutande av amning har rapporterats hos ammade barn (men författarna i studien konstaterar bara att det är vanligare hos exponerade än oexponerade utan att tala om exakt hur många) (4-6, 8-10).

Primidon metaboliseras delvis till fenobarbital.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Meyer FP, Quednow B, Potrafki A, Walther H. [Pharmacokinetics of anticonvulsants in the perinatal period]. Zentralbl Gynakol 1988;110(19):1195-1205 PubMed
  2. Nau H, Rating D, Hauser I, Jager E, Koch S, Helge H. Placental transfer and pharmacokinetics of primidone and its metabolites phenobarbital, PEMA and hydroxyphenobarbital in neonates and infants of epileptic mothers. Eur J Clin Pharmacol 1980;18(1):31-42 PubMed
  3. Niebyl JR, Blake DA, Freeman JM, Luff RD. Carbamazepine levels in pregnancy and lactation. Obstet Gynecol 1979;53(1):139-140 PubMed
  4. Kuhnz W, Koch S, Helge H, Nau H. Primidone and phenobarbital during lactation period in epileptic women: total and free drug serum levels in the nursed infants and their effects on neonatal behavior. Dev Pharmacol Ther 1988;11(3):147-154 PubMed
  5. Kuhnz W, Koch S, Jakob S, Hartmann A, Helge H, Nau H. Ethosuximide in epileptic women during pregnancy and lactation period. Placental transfer, serum concentrations in nursed infants and clinical status. Br J Clin Pharmacol 1984;18(5):671-677 PubMed
  6. Knott C, Reynolds F, Clayden G. Infantile spasms on weaning from breast milk containing anticonvulsants. Lancet 1987;2(8553):272-273 PubMed
  7. Espir MLE, Benton P, Will E, Hayes MJ, Walker G. Sodium valproate (Epilim) -- some clinical and pharmacological aspects. Clinical and pharmacological aspects of sodium valproate in the treatment of epilepsy: proceedings of a symposium. Legg,N.J.; 1976. 145-151.
  8. Granstrom ML, Bardy AH, Hiilesmaa VK. Prolonged feeding difficulties of infants of primidone mothers during neonatal period: preliminary results from the Helsinki study. In: Janz D, Dam M, Bossi L, Helge H, Richens A, Schmidt D, editors. Epilepsy, pregnancy and the child: New York: Raven Press; 1982. p. 357-358.
  9. Rauchenzauner M, Kiechl-Kohlendorfer U, Rostasy K, Luef G. Old and new antiepileptic drugs during pregnancy and lactation--report of a case. Epilepsy Behav. 2011;20:719-20. PubMed
  10. Kaneko S, Suzuki K, Satoh K, Ogawa Y, Nomura Y. The problems of antiepileptic medication in the neonatal period: is breast-feeding advisable? In: Janz D, Dam M, Bossi L, Helge H, Richens A, Schmidt D, editors. Epilepsy, pregnancy and the child. New York: Raven Press; 1982. 343-348.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.