Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Primidon

Klassificering: 3

Preparat: Liskantin, Mylepsinum, Mysoline, Mysoline 250mg Tablets, Mysoline Acorus, Mysoline Sanova, Mysoline SERB, Primidon Holsten, Primidon Orifarm, Primidone SERB 250mg Tablets

ATC kod: N03AA03

Substanser: primidon

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning bör i största mån undvikas.

Bakgrund

Primidon metaboliseras delvis till fenobarbital. Primidon passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 14 kvinnor har en relativ barndos på maximalt 25% beräknats (1-3). Koncentrationsbestämning har gjorts på två barn och var då 3,2 respektive 11,5 uM (4). Fall av sedering har beskrivits hos ammade barn. Efter exponering in utero eller vid abrupt avslutad amning har dock utsättningsreaktioner såsom muskulär hypertoni, tremor, excitation, orolighet och kramper beskrivits hos barnen (4-6). I flera av ovan nämnda fall har modern dock intagit flera antiepileptika samtidigt.

Uppdaterat: 2019-05-17

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Meyer FP, Quednow B, Potrafki A, Walther H. [Pharmacokinetics of anticonvulsants in the perinatal period]. Zentralbl Gynakol 1988;110(19):1195-1205 PubMed
  2. Nau H, Rating D, Hauser I, Jager E, Koch S, Helge H. Placental transfer and pharmacokinetics of primidone and its metabolites phenobarbital, PEMA and hydroxyphenobarbital in neonates and infants of epileptic mothers. Eur J Clin Pharmacol 1980;18(1):31-42 PubMed
  3. Niebyl JR, Blake DA, Freeman JM, Luff RD. Carbamazepine levels in pregnancy and lactation. Obstet Gynecol 1979;53(1):139-140 PubMed
  4. Kuhnz W, Koch S, Helge H, Nau H. Primidone and phenobarbital during lactation period in epileptic women: total and free drug serum levels in the nursed infants and their effects on neonatal behavior. Dev Pharmacol Ther 1988;11(3):147-154 PubMed
  5. Kuhnz W, Koch S, Jakob S, Hartmann A, Helge H, Nau H. Ethosuximide in epileptic women during pregnancy and lactation period. Placental transfer, serum concentrations in nursed infants and clinical status. Br J Clin Pharmacol 1984;18(5):671-677 PubMed
  6. Knott C, Reynolds F, Clayden G. Infantile spasms on weaning from breast milk containing anticonvulsants. Lancet 1987;2(8553):272-273 PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.