Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Probenecid

Klassificering: 2

Preparat: Probecid®

ATC kod: M04AB01

Substanser: probenecid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 2,7%. Grön diarré, obehagskänslor och gråt har rapporterats hos ett ammat barn, men modern behandlades även med cefalexin vilket förefaller som en troligare orsak till barnets symtom (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Ilett KF, Hackett LP, Ingle B, Bretz PJ. Transfer of probenecid and cephalexin into breast milk. Ann Pharmacother. 2006 May;40(5):986-989 PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter