Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Progesteron

Klassificering: 2

Preparat: Crinone, Crinone®, Cyclogest, Lugesteron 100 mg -kapseli, pehmeä, Lugesteron 200 mg -kapseli, pehmeä, Lutinus, Progeffik, Progesteron, Progesteron Dak, Progesteron MIC APL, Progesteron Streuli, Prolutex, Prolutex 25 mg Injektionslösung, Prontogest 100 mg/ml soluzione, Utrogest, Utrogestan, Utrogestan 100mg Capsules

ATC kod: G03DA04

Substanser: progesteron

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms som låg vid doser upp till 20 mg/dag. Amning avrådes vid högre doser, på grund av avsaknad av dokumentation.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Inga negativa effekter har rapporterats hos minst 200 ammade barn där mödrarna använt progesteroninnehållande vaginalring i doser upp till 10 mg/dag som preventivmedel (1-6). Studier på högre doser, som inför assisterad befruktning, saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. RamaRao S, Clark H, Merkatz R, Sussman H, Sitruk-Ware R. Progesterone vaginal ring: introducing a contraceptive to meet the needs of breastfeeding women. Contraception. 2013;88:591-8. PubMed
  2. Massai R, Díaz S, Jackanicz T, Croxatto HB. Vaginal rings for contraception in lactating women. Steroids. 2000;65:703-7. PubMed
  3. Chen JH, Wu SC, Shao WQ, Zou MH, Hu J, Cong L et al. The comparative trial of TCu 380A IUD and progesterone-releasing vaginal ring used by lactating women. Contraception. 1998;57:371-9. PubMed
  4. Sivin I, Díaz S, Croxatto HB, Miranda P, Shaaban M, Sayed EH et al. Contraceptives for lactating women: a comparative trial of a progesterone-releasing vaginal ring and the copper T 380A IUD. Contraception. 1997;55:225-32. PubMed
  5. Landgren BM, Jonsson B, Cekan SZ. The effect of small doses of progesterone released from two types of vaginal rings on ovarian activity and bleeding patterns during the first postpartum year. Contraception. 1995;51:255-60. PubMed
  6. Díaz S, Jackanicz TM, Herreros C, Juez G, Peralta O, Miranda P et al. Fertility regulation in nursing women: VIII Progesterone plasma levels and contraceptive efficacy of a progesterone-releasing vaginal ring. Contraception. 1985;32:603-22. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.