Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prometazin

Klassificering: 2

Preparat: Lergigan®, Lergigan® comp., Lergigan® forte, Lergigan® mite, Phenergan, Phénergan, Phenergan 2,5 %, Phenergan Sanofi, Prometazin Actavis

ATC kod: R06AD02, R06AD52

Substanser: prometazin, prometazinhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid enstaka doser. Vid upprepade doser bör barnet observeras för biverkningar (sedation).

Bakgrund

Dokumentation om övergång i bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.