Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Propofol

Klassificering: 2

Preparat: Diprivan, Diprivan®, Profast, Propofol Abbott, Propofol Actavis, Propofol Fresenius Kabi, Propofol Sandoz, Propofol-®Lipuro, Propofol-Lipuro, Propolipid, Recofol

ATC kod: N01AX10

Substanser: propofol

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg om mamman väntar med att amma till hon känner sig vaken och alert.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk (1-4). Baserat på data från 13 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 2% (1-4). Inga negativa effekter har rapporterats hos fyra ammade barn (4).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Dailland P, Cockshott ID, Lirzin JD, Jacquinot P, Jorrot JC, Devery J et al. Intravenous propofol during cesarean section: placental transfer, concentrations in breast milk, and neonatal effects A preliminary study. Anesthesiology. 1989;71:827-34. PubMed
  2. Nitsun M, Szokol JW, Saleh HJ, Murphy GS, Vender JS, Luong L et al. Pharmacokinetics of midazolam, propofol, and fentanyl transfer to human breast milk. Clin Pharmacol Ther 2006;79(6):549-57. PubMed
  3. Schmitt JP, Schwoerer D, Diemunsch P, Gauthier-Lafaye J. [Passage of propofol in the colostrum Preliminary data]. Ann Fr Anesth Reanim. 1987;6:267-8. PubMed
  4. Stuttmann R, Schäfer C, Hilbert P, Meyer MR, Maurer HH. The breast feeding mother and xenon anaesthesia: four case reports Breast feeding and xenon anaesthesia. BMC Anesthesiol. 2010;10:1. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.