Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Propylenglykol

Klassificering: 1

Preparat: Locobase LPL, Oviderm, Propyderm®, Propylenglykol APL, Propylenglykol i Decubal® kräm APL, Propylenglykol i Essex B kräm APL, Propylenglykol i Essex kräm APL, Propylenglykol i Locobase® kräm APL, Propylenglykol i Locobase® lotion APL, Propyless®, Propysal

ATC kod: D01AE, D02AX

Substanser: propylenglykol

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser, då systemisk absorption inte är sannolik.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Produktresumé Propylenglykol (Locobase LPL) (SPC). Astellas Pharma

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.