Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Propyltiouracil

Klassificering: 1

Preparat: Propycil, Tiotil

ATC kod: H03BA02

Substanser: propyltiouracil

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet bedöms vara liten.

Bakgrund

Passerar över i bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från tio kvinnor kan barndosen beräknas till 0,7 mikrogram/L (1,2). Ingen påverkan på tyreoideahormonerna har noterats hos ca 30 ammade barn (1-4).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Low LC, Lang J, Alexander WD. Excretion of carbimazole and propylthiouracil in breast milk. Lancet 1979;2(8150):1011. PubMed
  2. Kampmann JP, Johansen K, Hansen JM, Helweg J. Propylthiouracil in human milk. Revision of a dogma. Lancet 1980;1(8171):736-737. PubMed
  3. Lamberg BA, Ikonen E, Osterlund K, Teramo K, Pekonen F, Peltola J et al. Antithyroid treatment of maternal hyperthyroidism during lactation. Clin Endocrinol (Oxf) 1984;21(1):81-87. PubMed
  4. Momotani N, Yamashita R, Makino F, Noh JY, Ishikawa N, Ito K. Thyroid function in wholly breast-feeding infants whose mothers take high doses of propylthiouracil. Clin Endocrinol (Oxf) 2000;53(2):177-181. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter