Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Prukaloprid

Klassificering: 2

Preparat: Resolor®

ATC kod: A06AX05

Substanser: prukaloprid, prukalopridsuccinat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid doser upp till 2 mg/dygn. Diarré är en möjlig, men ej dokumenterad, biverkning hos barnet.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från åtta kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 6 %. Kliniska data på barn saknas (1, 2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Produktresumè Resolor (prukaloprid). Uppdaterad 2012-03
  2. Shire data on file SPD555-18, October 2012

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter